MusicasCristianas❤ Bienvenido a Portal Cristiano Gratis.

Mighty To Save What A Beautiful Name Live - Ayanda Khumalo » Musica Cristiana

Mighty To Save What A Beautiful Name Live - Ayanda Khumalo » Musica Cristiana - La Mejor Musica Cristiana 2022 Cancion de Ayanda Khumalo, Musica Cristiana Gratis para empezar el dia Bendecidos, Hermosas Alabanzas y Adoracion para Adorar a Dios Padre todo Poderoso.

00:00 00:00

Mighty To Save What A Beautiful Name Live - Ayanda Khumalo Lyrics


Oko wahamb'eth'uzobuya
Wakhwela inqwelo ntaka
Watshona kweziy'ntaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiya ntyiloza
Kwaphela iinyanga kwatshona amalanga
Neetshomi zami zithi undenza isbhanxa
Naselalini kuthethwa ngam'izindaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiya ntyiloza
Oko wahamb'eth'uzobuya
Wakhwela inqwelo ntaka
Watshona kweziy'ntaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiya ntyiloza
Mama ndincede khawund'size mama
Tata ndincede khawund'size tata
Intlungu zothando yaz'kubhlungu uthanda umuntu
Nami angizenzi cel'ungisize mama
Mama ndincede khawund'size mama
Tata ndincede khawund'size tata
Intlungu zothando yaz'kubhlungu uthanda umuntu
Nami angizenzi cel'ungisize mama
Mama
Mama
Cel'ungisize mama
He mama, he mama
Cel'ungisize mama mam
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlel'eduze kwakho
Vele wenz'impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlel'eduze kwakho
Vele wenz'impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma
Oko wahamb'eth'uzobuya
Wakhwela inqwelo ntaka
Watshona kweziy'ntaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiya ntyiloza
Kwaphela iinyanga kwatshona amalanga
Neetshomi zami zithi undenza isbhanxa
Naselalini kuthethwa ngam'izindaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiya ntyiloza
Mama ndincede khawund'size mama
Tata ndincede khawund'size tata
Intlungu zothando yaz'kubhlungu uthanda umuntu
Nami angizenzi cel'ungisize mama
Mama ndincede khawund'size mama
Tata ndincede khawund'size tata
Intlungu zothando yaz'kubhlungu uthanda umuntu
Nami angizenzi cel'ungisize mama
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlel'eduze kwakho
Vele wenz'impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlel'eduze kwakho
Vele wenz'impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma

Mighty To Save What A Beautiful Name Live » Ayanda Khumalo Letras !!!